27
ژانویه

نکات مهم برای رشد عضلات

☢️ نکات مهم برای رشد عضلات بازو 🔶 پشت بازو را بیشتر تمرین دهید 🔶 سیستم سوپرست 🔶 عضلاتتان را بچلانید 🔶 حرکات را صحیح انجام دهید 🔶 مصرف پروتئین 🔶 تمرکز کامل روی عضلات   ☢️ اگر بدنبال ساخت وحجم عضله هستید 🔶تغذیه باپروتئین بالا وسالم 🔶استراحت و ریکاوری 🔶تمرین سخت وسنگین 🔶استفاده از مکملها 🔶استفاده از استروئیدها  

Read more