چربی سوزی اصل رژیم وزنه هوازی

#چربی_سوزی_اصل_رژیم_وزنه_هوازی

در زمان چربی سوزی از تمرینات وزنه،رژیم غذایی و تمرینات هوازی استفاده کنید:

  • در زمان چربی‌ سوزی شما می‌خواهید که بیشترین مقدار بافت ماهیچه ای خود را حفظ کنید.
  • اگر این کار را انجام ندهید شما همزمان با چربی‌ سوزی ماهیچه نیز از دست خواهید داد ,!! و در نتیجه گرچه شما لاغر خواهید شد اما بدن ماهیچه ای نخواهید داشت.!!
  • از انجام تمرینات با وزنه به عنوان چربی‌ سوزی استفاده نکنید (وزنه سبک و تعداد بالا زدن فرضا برای چربی سوزی که اینکار استقامت عضله را بالاتر میبرد و باعث ساخت توده عضلانی درست نمیشود).!!این تمرینات را همچنان به طور معمول انجام دهید و به پیشرفت خود در افزایش مستمر وزنه‌ها ادامه دهید و سطح قدرت خود را حفظ کنید.
  • از تمرینات هوازی و رژیم غذایی مناسب به عنوان چربی‌ سوز استفاده کنید.رعایت این نکته ساده،بالاتر از هر روش دیگری به شما در رسیدن به بدن رویایی خود کمک خواهد کرد.
  • بدن شما در دوره کات نیاز به دلیلی‌ برای حفظ بافت عضلانی ایجاد شده دارد و انجام تمرینات با وزنه با همان شدت دوران حجم همان دلیل می‌باشد.

 

 

Leave A Comment